Published News

Nhận lời thách đấu, Từ Hiểu Đông bị đánh nên khâu 26 mũi

https://city-wiki.win/index.php/Nhận_lời_thách_đấu,_Từ_Hiểu_Đông_bị_đánh_buộc_phải_khâu_26_mũi

người sở hữu biệt danh "gã điên" của làng MMA Trung Quốc đã cần nhận mưa đòn sau lúc nhận lời thách đấu của võ sĩ Muay Thái. Từ Hiểu Đông từng phải phải nhận 1 bài học nhớ đời khi thực hành chuyến đi đặc trưng