0
Rome Diamond Lotus được Nhận xét là quỹ căn hộ tạo vị thế và view đẹp nhất trong toàn quát khu vực quận 2. dự án bất động sản nằm ngay trên dải đất được bao quanh vì Giồng Ông Tố, đem tới nét xinh đẹp tuyệt hảo

Comments