0
เมื่อพวกเขาออกมาจากเครื่องสแกนเนอร์แล้วคุณจะสามารถแทนที่ได้อย่างเร็วและจัดเตรียมจัดการกับมัน ตรวจสอบเพื่อมองว่าสายการบินของคุณมีเครดิตเที่ยวบินในอนาคตสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารที่ต่ำลงหรือเปล่า บางสายการบินจะให้เครดิตแก่คุณสำหรับในการเดินทางครั้งถัดมาถ้าพวกเขาบันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่ต่ำกว่าสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน

Comments